Revenue per person – szybkie porównanie z konkurencją

Revenue per person (RPP) jest bardzo prostym miernikiem, który liczy się następująco:

Do czego się przydaje?

Do bardzo szybkiego, wstępnego porównania firm pomiędzy sobą. RPP jest różne w różnych branżach, dlatego porównywanie firmy produkcyjnej z usługową może nie przynieść dużo wiedzy, ale już porównywanie firm z tej samej branży – jak najbardziej

Korzystając tylko z dostępnych publicznie materiałów – porównałam RPP software housów. Polskich i globalnych.

 Revenue [PLN]EmployeesRevenue per person [PLN]
EPAM1883112230034 823253 600,27
PGS2144 699 000650222 613,84
Sii3840 000 0004 500186 666,67
Altcom software&consulting430 000 000200150 000,00
Netguru5 (2018)81 700 000550148 545,45
SoftServe6962 500 0007 000137 500,00
Spyrosoft755 776 452424131 548,24

Jak interpretować revenue per person?

Im wyższy wynik tym biznesowo lepiej. To oznacza, że firma jest w stanie osiągać lepszy przychód mniejszą liczbą pracowników. Może mieć wyższe ceny, większą sprzedaż lub tak zoptymalizowane i zautomatyzowane procesy, że jest w stanie taką samą pracę wykonać mniejszą liczbą rąk

Ponad wszystko należy go jednak interpretować ostrożnie! Weź pod uwagę:

są to dane szacunkowe – nie zawsze firmy precyzyjnie raportują potrzebne 2 wskaźniki. Jednak już szacunkowe wartości, pozwalają zobaczyć znaczącą różnice pomiędzy firmami. Źródła danych i ich ograniczenia są wypisane na dole

RPP nie mówi nam nic o marży – firma, która ma najwyższy wynik może wręcz ponosić stratę. Nie mamy tutaj żadnej informacji na temat kosztów

wzrost – niektóre firmy wybierają strategię dynamicznego wzrostu, pozyskania bazy klienckiej. Przykładem jest Netguru, które w 3 lata osiągnęło 644% wzrostu

outsourcing – analiza nie uwzględnia ról, które zostały wyoutsourcowane np. Apple wykazuje ok. 2mln $ revenue per person, ale ta analiza nie uwzględnia m.in. wszystkich zatrudnionych w produkcji, którzy są pracownikami podwykonawców. Jednak wewnątrz danej branży zazwyczaj istnieje pewien standard outsourcingu np. produkcja urządzeń elektronicznych jest zawsze wyoutsourcowana, dlatego porównanie jest nadal wiarygodne. Jeżeli jakiś gracz ma znacząco wyższy lub niższy wynik, nie możemy znaleźć przyczyny i wyniku skorygować, powinniśmy go wykluczyć z analizy porównawczej.

Czy wyniki są dla Was zaskakujące?

Źródła i ograniczenia danych

1 Epam

Epam publikuje swoje wyniki finansowe https://investors.epam.com/news-releases/news-release-details/epam-reports-results-fourth-quarter-and-full-year-2019

Liczba pracowników jest szacunkowa. Znalezione źródła raportują od 32,561 do 37,086

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/EPAM/epam-systems/number-of-employees

https://www.linkedin.com/company/epam-systems/about/

2 PGS jest spółką notowaną na giełdzie, więc dochody są raportowane precyzyjnie. Jednocześnie w raporcie rocznym PGS raportuje tylko 293 zatrudnione osoby. Prawdopodobnie są to osoby zatrudnione na umowę o prace, a resztę stanowią kontraktorzy. Dla celów porównawczych nie możemy pominąć kontraktorów. Analiza doniesień prasowych, wywiadów z liderami, Linkedina pozwala przyjąć liczbę 650 na koniec 2019

https://finanse.pgs-soft.com/

3 Sii Precyzyjne dane raportowane na swojej stronie internetowej

https://sii.pl/en/profile-and-key-figures/

4 Althom software&consulting raportuje “dziś zespół pionu Software & Consulting liczy ponad 200 osób i generuje roczny przychód na poziomie 30 mln złotych.”

https://www.altkomakademia.pl/akademia/firma/

5 Netguru – Estymacja, ponieważ raportowane dane nie są precyzyjne – revenue dostępne za 2018. Liczba pracowników oszacowana na podstawie doniesień prasowych również na 2018. Euro przeliczone po kursie 4,3

https://www.netguru.com/about-us/press#key-facts

6 Softserve

Szacunkowe dane za 2018 rok https://www.omdia.com/resources/product-content/softserve-is-transforming-technology-into-the-fuel-of-innovation-int002-000225

7 Spyrosoft

https://spyro-soft.com/wp-content/uploads/2020/04/Raport-okresowy-za-IV-kwarta%C5%82-2019.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *